Alemany

aleman7Aquest curs proposem  classes extraescolars de llengua alemanya que completin l’aprenentatge progressiu d’aquest idioma, i que capacitin més eficaçment els nostres alumnes per a l’obtenció dels corresponents títols oficials.

DESTINATARIS: cicle superior d’Educació Primària i ESO.

DURADA DE L’ACTIVITAT: 3 d’octubre de 2016 al 16 de juny de 2017.

HORARIS: 1 dia setmanal de 13.55 h a 14.55 h .
Els grups es formaran en funció de la inscripció i el nivell dels alumnes, en coordinació amb la resta d’activitats ofertades en horari de migdia.

COST: 42 €/mes.
L’import s’abonarà trimestralment juntament amb el rebut escolar.

 

· Les inscripcions es formalitzaran emplenant el formulari corresponent de la pàgina web abans del dia 21 de setembre.

Les comunicacions d’altes o baixes s’hauran de fer sempre a trimestre començat.

Una vegada feta la inscripció no s’admetrà cap baixa fins al trimestre següent.

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: Sra. María Jesús Toscano
INSCRIPCIÓ: