Anglès “Grades Up”

Continuant amb el projecte dels darrers cursos, oferim classes d’anglès extraescolar, amb els següents objectius:

  • Fomentar la comunicació, sobretot l’expressió oral
  • Reforçar els coneixements adquirits durant les classes incloses en l’horari escolar
  • Preparar els alumnes per als exàmens de la Cambridge University i tenir com a objectiu final l’examen del First Certificate.

Així doncs, els nostres alumnes podran anar-se presentant als YOUNG LEARNERS EXAMS, una mena de “pre-First Certificate”, uns exàmens que pretenen motivar els estudiants per a un aprenentatge més eficaç i anar-los preparant gradualment per als nivells superiors.

El gran avantatge que ofereixen aquestes classes és el fet que els grups seran reduïts (aprox. 10-12 alumnes), la qual cosa permetrà un tracte molt més individualitzat mitjançant el procediment de la CONVERSA.

DESTINATARIS: de P4 fins a 2n de Batxillerat.

GRUPS I HORARIS:

ED.INFANTIL: Dimarts i dijous de 13:55 h a 14:55 h.

PRE-STARTERS: Dimarts i dijous de 13:55 h a 14:55 h.

STARTERS: Dilluns i dimecres de 13:55 h a 14:55 h.

MOVERS 1: Dimarts i dijous de 13:55 h a 14:55  h.

FLYERS 1: Dilluns i dimecres de 13:55 h a 14:55 h.

FLYERS 2: Dilluns i dimecres de 13:55 h a 14:55 h.

KET 1A: Dimarts i dijous de 13:55 h a 14:55 h.

PET 1A: Dimarts i dijous de 17:15 h a 18:15 h.*

PET 1B: Dimarts i dijous de 13:55 h a 14:55 h.*

FIRST CERTIFICATE: Dimarts i dijous de 17:15 h a 18:45 h.

ADVANCED: Dilluns i dimecres de 17:15 h a 18:45 h.

* Els nivells de PET 1 A i B són els mateixos, però un grup realitzarà les classes en horari de migdia i l’altre en horari de tarda
Cal remarcar la importància de la iniciació en l’anglès extraescolar en el nivell d’Educació Infantil ( P4 i P5 ) ja que es tracta d’una edat en la qual els alumnes són molt permeables en l’aprenentatge de diferents idiomes. L’activitat està planificada de manera que els nens gaudeixin mitjançant activitats lúdiques, musicals i audiovisuals, realitzades exclusivament en llengua estrangera.

ANGLÈS “GRADES UP”

DURADA DE L’ACTIVITAT: del dia 3 d’octubre de 2016 al 16 de juny de 2017

COST: 74 €/mes

Nivell First Certificate (3 hores setmanals): 109 €/mes.
L’import s’abonarà trimestralment juntament amb el rebut escolar.

CAL TENIR EN COMPTE:

· L’assignació d’un alumne a un grup seguirà prioritàriament un criteri de nivell i no d’edat o curs, ja que l’important és que l’alumne estigui amb altres companys del seu nivell per seguir un ritme similar i aprendre millor. S’oferirà un informe trimestral als pares.

· La classificació dels alumnes es farà d’acord amb els resultats del curs passat.

· Per als alumnes nous es farà una prova de nivell dijous 15 de setembre a les 17.00 h, a l’aula auxiliar de la planta de secundària.

· Els alumnes d’educació infantil i primer cicle d’EP no hauran de realitzar aquesta prova.

· Les inscripcions es formalitzaran emplenant el formulari corresponent de la pàgina web abans del dia 21 de setembre.

· Els drets dels exàmens oficials de cadascun dels nivells s’abonaran a part i són els que estableix l’Institut Britànic. Els alumnes assumeixen el compromís i el deure de presentar-se als examens oficials prescrits. S’informarà d’aquesta situació amb temps suficient.

Les comunicacions d’altes o baixes s’hauran de fer sempre a trimestre començat.

Una vegada feta la inscripció no s’admetrà cap baixa fins al trimestre següent.

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: Mrs. Mercè Sánchez.
INSCRIPCIÓ: