Etapes escolars

Oferta pedagògica concertada

 • EDUCACIÓ INFANTIL (P3 – P5)
 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
 • BATXILLERAT (no concertat)
 • Gabinet psicopedagògic. Reforç individualitzat a totes les etapes. Seguiment d’altes capacitats.
 • Trobades d’educació, conferències, fòrums, tallers per a alumnes i pares.
 • Programa complementari formatiu: prevenció de transtorns alimentaris, drogodependències, educació afectiva i sexual, etc.
 • Foment de la sensibilitat a través de l’educació plàstica, musical i el cant coral.
 • Celebració de les festes tradicionals i estima per la cultura catalana, espanyola i occidental. Apertura a la diversitat cultural.
 • Programa d’intercanvi amb escoles estrangeres.
 • Projecte trilingüe i 2a llengua estrangera a l’ESO.