Inici de Curs

14 de setembre a les 10h es rebrà als alumnes, es donaran els horaris i s’explicarà la normativa bàsica de funcionament.
Dimecres dia 16 es començaran les classes a les 8h.

Dies de lliure disposició pel proper curs:
7 de desembre de 2015
8 de febrer de 2016
13 de maig de 2016