Informació General de l’Etapa

Etapa que prepara per a una nova vida acadèmica alhora que permet una certa especialització mitjançant les matèries de modalitat, aprofundeix en les àrees elementals necessàries per a una sòlida cultura general mitjançant les matèries comunes.

Etapa orientada al fet que l’alumne descobreixi el valor i el significat de les coses i de la vida. Així, la proposta educativa ha d’afavorir que l’estudiant percebi la relació entre el que fa a l’escola i la seva vida personal. Aquesta és la font real de la motivació per a l’estudi i la clau de l’èxit educatiu.

L’alumne comença a assaborir el profund sentit de la recerca de la veritat. S’imparteixen els diversos coneixements dins dels àmbits de les ciènces naturals i socials, a més d’una curosa educació de la sensibilitat, orientats cap al descobriment de la pròpia vocació intel·lectual i humana.

El nostre Batxillerat, vinculat a la Universitat Abat Oliba – CEU, aconsegueix crear un ambient de rigor en el treball, enriquit per la presència habitual de professorat universitari i l’assistència a activitats organitzades per la universitat.