Inici de Curs

14 de setembre a les 9h per la porta del Parvulari (C/ Castillejos).

Horari
9h                   Entrada
12’50h           Inici de sortida

15h                 Entrada tarda
16’45h           Inici de sortida

Per ser puntuals, us preguem que porteu el vostre fill abans de l’hora establerta d’entrada (mínim 5 minuts).

Servei de guarderia:
Matí: de 8h a 9h
Tarda: de 17h a 18’30h

Dies de lliure disposició pel proper curs:
7 de desembre de 2015
8 de febrer de 2016
13 de maig de 2016

Tingueu en compte:
És imprescindible, pel millor ordre intern de l’escola, portar el tiquet el dia que el nen es quedi a menjador o a guarderia si no és fix.
·A inici de curs l’escola farà una fotografia a cada alumne per a ús intern.
·Que les famílies nouvingudes tindran una entrevista ben detallada amb la tutora del
vostre fill durant el primer trimestre.
·Que es realitzaran reunions de pares amb els tutors durant el curs.
·Que a partir del començament de curs la forma habitual de relació tutora/pares i
viceversa serà mitjançant l’agenda escolar. A través d’aquesta podreu concertar
les hores de visita per parlar amb la tutora d’allò que creieu convenient.
·Que a principi de curs, rebreu una normativa ben detallada de tot el que cal tenir
en compte pel bon funcionament del Parvulari.