Inici de Curs

14 de setembre a les 9 h per la porta de l’Avda. Mare de Déu de Montserrat.

4t d’ESO a les 10 h.

Horari:
08:55 h:     Entrada
13:30 h:     Sortida

14:55 h:     Entrada tarda
17:00 h      Sortida

Dies de lliure disposició:
7 de desembre de 2015
8 de febrer de 2016
13 de maig de 2016

Tingueu en compte que:

  1. -El primer dia de curs tots els alumnes que han de fer els deures d’estiu, els han de lliurar al nou tutor/a.
  2. -La forma habitual de relació tutor/pares i viceversa serà a través de l’agenda escolar. Les entrevistes amb el tutor o el cap d’estudis s’han de demanar a través de consergeria.
  3. -No caldrà portar fotos carnet a principi de curs. L’escola farà les fotografies dels alumnes per a ús intern.
  4. No s’ha de folrar els llibres, ni hi poseu el nom fins que el tutor/a hagi comprovat que corresponen als demanats per l’escola. Una vegada folrats o escrits, no es podran canviar.
  5. Els alumnes que han de cursar 3r d’ESO han de tenir el DNI al setembre. És una dada indispensable per donar-los d’alta a la  Seguretat Social i que quedin coberts en cas d’accident escolar.