Informació General de l’Etapa

Etapa que condueix a la seva maduració intel·lectual i afectiva.

  • Educació per a l’esforç en un ambient exigent d’estudi i treball que pretén desvetllar el gust per aprendre.
  • Acompanyament personal i atenció tutorial emmarcat en una educació dialogant que dóna sentit al propi obrar i al que s’espera de cadascú.
  • Foment de la generositat i de l’esperit de servei.
  • Introducció al coneixement de les nostres arrels clàssiques i a la reflexió sobre el sentit de la ciència i de la tècnica. Orientem així els alumnes als estudis posteriors, desvetllant la seva possible vocació per a les lletres o per a les ciències.
  • Ús intel·ligent de les noves tecnologies.
  • Projecte trilingüe. Intercanvis internacionals.
  • Anglès, primera llengua estrangera d’estudi. Preparació per als títols acreditatius expedits per l’Institut Britànic (British Council).
  • Francès, segona llengua estrangera des del 1r curs. Exàmens oficials a l’Institut Francès de Barcelona.