Gabinet Psicopedagògic

· Gabinet psicopedagògic. Reforç individualitzat a totes les etapes. Seguiment d’altes capacitats.

· Trobades d’educació, conferències, fòrums, tallers per a alumnes i pares.

· Programa complementari formatiu: prevenció de transtorns alimentaris, drogodependències, educació afectiva i sexual, etc.

ACCIONS EDUCATIVES INFANTIL I PRIMÀRIA (Curs 2010-2011)

ACCIONS EDUCATIVES ESO (Curs 2011-2012)

TROBADES EDUCATIVES D’ESCOLA DE PARES (Curs 2011-2012)