Altes/Baixes del Menjador

Els camps amb * son obligatoris

Nom i Cognoms de l'alumne *

Curs *

Nom i Cognom de la persona que demana l'alta o la baixa *

El vostre e-mail *

Dies en que l'alumne farà ús del servei de menjador *
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

____________________________________________________

 Demano la baixa del servei de Menjador

____________________________________________________

Només alumnes de P-3
 No vull el llençol

Les inscripcions seran trimestrals i no podrà fer-se cap modificació, ni donar-se de baixa fins el trimestre següent.

Les baixes s’han de notificar 10 dies abans del final de cada trimestre:
1r Trimestre, abans del dia 2 de setembre
2n Trimestre, abans del 20 de Desembre
3r Trimestre, abans del 30 de març

captcha

Observacions