Modelisme i Diorames


Perrito mirando 2

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

DESTINATARIS: alumnes de Secundària

DURADA DE L’ACTIVITAT: del dia 5 d’octubre de 2016 al 14 de juny de 2017.

HORARIS: dimecres de 15 h a 17 h .

LLOC: aula de tecnología.

INSCRIPCIONS: cal emplenar el formulari corresponent de la pàgina web abans del dia 21 de setembre.

MATERIAL: l’aportarà l’escola

COST:  40 €/mes.
L’import s’abonarà trimestralment juntament amb el rebut escolar.

Les comunicacions d’altes o baixes s’hauran de fer sempre a trimestre començat.

Una vegada feta la inscripció no s’admetrà cap baixa fins al trimestre següent.

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: Sr. Benjamí Pineda. Enginyer Tècnic Aeronàutic en Aeroports i Transport aeri. Màster en Direcció i gestió Aeroportuària i Aeronàutica

INSCRIPCIÓ: