Benvolguda família,

Ben segur que us plantegeu quin col·legi voleu escollir pels vostres fills doncs, després de la vida familiar, l’àmbit més important pel seu creixement és l’escola. Escollir una escola és d’alguna manera perllongar i alhora completar allò de més valuós que els pares podem oferir als fills.

La nostra comunitat educativa està compromesa a diari en ser un àmbit humà de trobada de nens, joves i adults amb el compromís d’ajudar-nos mútuament en el creixement intel·lectual, moral i espiritual; cadascú en el lloc que ocupa, donant i rebent.

L’exigència, la serietat en el treball, la constància, la paciència, l’acceptació dels petits fracassos, l’assumpció progressiva de responsabilitats, marquen el nostre ritme quotidià. Suscitar el gust per les coses ben fetes i l’estima per les coses millors constitueix el camí del  progrés en el descobriment i en el creixement personals. Aquesta és una feina adequada i proporcionada a la nostra dignitat. L’escola contribueix a aixecar l’home a aquesta alçada.

L’escola, a més a més, és una experiència de vida en comú a través de la qual cada noi ha d’anar verificant que aquesta proposta de creixement i de sentit es correspon al desig més profund de l’home. La trobada, la convivència i l’amistat amb l’altre constitueixen el segon pilar de la nostra comunitat, perquè les coses més importants de la vida sempre les fem amb els altres. A través dels altres  rebem gratuïtament, amb els altres construïm generosament. Aquesta experiència de vida social ens prepara per a la construcció d’una societat més justa.

El motor d’aquesta doble experiència és la relació entre el mestre i el noi. El mestre posa el noi davant de la meravella de l’existència de les coses, el mestre confronta al noi amb la fascinant existència de l’altre i de sí mateix, tot suscitant el desig d’entendre el seu sentit. Aquesta experiència afavoreix el rigor intel·lectual i l’adquisició de certa fortalesa de caràcter i domini de sí mateix pels hàbits. Una vida en esperança i alegria van esdevenint possibles pel coneixement i l’experiència de bé en l’exemple del mestre i l’amistat amb els companys.

Pares, mestres, nens i joves, convivim en un ambient ordenat, confiat i alegre tot fent créixer en cadascú allò de més valuós, que malgrat ser invisible als ulls del càlcul humà, constitueix el millor llegat que deixarem als nostres fills perquè acompleixin la tasca de la seva vida: créixer fins la seva plenitud, més enllà de l’escola.

Benvinguts a aquesta experiència extraordinària.