Projecte Trilingüe

 

 

 

El projecte trilingüe del Col.legi cardenal Spínola persegueix dotar als alumnes dels instruments lingüístics  necessaris pel domini culte de les dues llengües pròpies: el català i el castellà.

Alhora,  l’anglès esdevé la llengua estrangera que els alumnes estudien des de petits, tot familiaritzant-se amb l’ús des de ben aviat. La introducció  de matèries en anglès acostuma el nen a aquesta llengua com un verdader vehicle de comunicació, tot creant àmbits de comunicació específics.

A l’ESO s’introdueix el francès com segona llengua estrangera.

La justificació d’aquest procés no és només la necessitat creixent d’aprendre i parlar habitualment idiomes, sinó que veure estructures comuns i originalitats adaptatives (el geni de cada llengua), desenvolupa la capacitat lògica i la flexibilitat mental.

Mirar la realitat des d’experiències lingüístiques diverses, ens la fa descobrir més rica i suggerent. Així l’estudi de les llengües ens dona accés a més visions del món i de la vida, a tradicions culturals que ens enriqueixen i ens obren més vies pel coneixement de la veritat, alhora que ens fan més tolerants i solidaris.

Es concreta en:

 1. Increment de les hores lectives de llengua anglesa des de P3 per sobre del nombre d’hores prescrites als plans d’estudis.
 2. Implantació d’àrees en anglès. El curs 20011-12:
  1. Educació Infantil: Hort escolar i Psicomotricitat.
  2. Educació Primària: Hort escolar,  a 1r. Cicle. Els alumnes realitzen dues hores setmanals de conversa en anglès (conversation) al llarg de tota l’etapa de Primària.
  3. ESO: Educació Física en alguns cursos.
  4. Batxillerat: ús aleatori de l’anglès en classes específiques.
  5. Exàmens oficials de Cambridge. Ídem de l’Institut Français, de Barcelona.
  6. Programa d’anglès extraescolar.
  7. Intercanvis internacionals amb Irlanda i França (a ESO i Batxillerat) –Veure Programa Internacional
  8. Estades de llarga durada a França a Irlanda (preferentment a Batxillerat) –Íd.-
  9. Proposta de cursos d’estiu a Irlanda –íd.-

Pels propers cursos anirà pujant la implantació de l’anglès en les àrees esmentades, tot afegint-ne de noves.

Cal remarcar que és criteri essencial d’escola no posar en perill els aprenentatges bàsics en assignatures fonamentals per una implantació forçada de l’anglès. L’ús de l’anglès com a llengua habitual d’estudi no s’ha de fer mai en detriment dels coneixements.

 

PROGRAMA INTERNACIONAL

Introducció

El programa internacional té com a finalitat:

a. Proporcionar als nostres alumnes una formació complementària per tal d’aprofundir l’aprenentatge de les llengües estrangeres en diferents formes d’immersió lingüística.
b. Suscitar en els alumnes el desig de donar sentit a l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb un contacte intens amb experiències acadèmiques on aquesta esdevé vehicle indispensable.
c. Eixamplar els horitzons culturals i vitals dels nostres alumnes per tal que es disposin a inserir-se en un món on el contacte entre pobles i cultures és condició necessària per a la seva promoció personal.
d. Iniciar el procés d’internacionalització de la formació acadèmica dels joves.


Aquest programa internacional consta de tres experiències fonamentals:

1. Intercanvi internacional

Participen els alumnes d’un curs que porten a terme el seu crèdit de síntesi o treball de recerca al llarg d’una setmana o més en un col·legi a França (ja consolidat) i a Irlanda (en procés). Els alumnes combinen l’assistència a classes ordinàries i especials amb visites i activitats culturals programades.
L’estada és en família. Els alumnes són acollits en la família del seu company de correspondència que, alhora, serà acollit en la seva estada a la nostra escola.

2. Estada de llarga durada durant el curs en una escola ordinària.

S’ofereix als alumnes avançats, en començar 1r de Batxillerat, la possibilitat de cursar mig trimestre a una institució docent de Batxillerat amb un programa coherent amb el seu currículum, prèviament establert i supervisat pels equips docents d’ambdues institucions. L’alumne resideix tot aquest temps en família. Alhora es compromet a acollir a casa seva al company estranger que també durà a terme una estada de llarga durada a la nostra escola.

3. Cursos d’estiu

Recomanem per a fer una immersió al llarg del mes de juliol, la següent proposta a Irlanda