Guarderia

El servei de guarderia s´ofereix a aquelles famílies que es veuen en la necessitat de confiar els seus fills a l´escola més enllà de l´horari escolar. Està pensada per alumnes d´Educació Infantil i d´Educació Primària.

Aquest servei s’oferirà des del 12 de setembre fins l’últim dia de curs.

L’horari serà de 8 a 9 del matí i de 5 a 6’30 h de la tarda.

El cost serà de 45,00 € el servei matinal i de 55’00 € el servei de la tarda.

Els que utilitzeu aquest servei de forma esporàdica podeu comprar tiquets en l’Administració al preu de 7,00 € per la guarderia del matí i 9,00 € per la de la tarda. Us preguem que tots els nens portin el tiquet.

L’import de la guarderia s’abonarà mitjançant domiciliació bancària i s’inclourà en el rebut mensual (l’import del mes de setembre serà del 50% i s’inclourà en la mensualitat d’octubre).

Per una raó evident de seguretat per als vostres fills, convé que deixeu dit el nom de la persona que vindrà a recollir-los regular o excepcionalment.

Els que desitgin fer ús del servei de guarderia us preguem ompliu aquest formulari

Al llarg del curs caldrà notificar al tutor/a mitjançant l’agenda aquell dia que, de forma esporàdica, el vostre fill es quedi a dinar o a la guarderia.