02-Infantil

Festa dels avis a Ed. Infantil

Festa dels avis a Ed. Infantil. Llegir més…

Informació de la sortida de P5-El món de les abelles

Informació de la sortida de P5 a Can Pere-El món de les abelles. Llegir més.

Mes de maig a l’escola

Mes de maig a l’escola. Llegir més…

Autorització de les sortides del 3r trimestre de P3.

Autorització de les sortides del 3r. trimestre de P3. Llegir més…

Autorització de les sortides del 3r. trim. de P4

Autorització de les sortides del 3r. trimestre de P4. Llegir més…

Autorització de les sortides del 3r Trim. de P5

Autorització de les sortides del 3r. trimestre de P5. Llegir més…