• Per fer l’activitat cal portar roba esportiva.
  • Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a la responsable de l’activitat.