Batxillerat Dual

El programa de batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà.

Preparant estudiants per al món del segle XXI…

El programa de batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així l’estudiant cursa estudis en dues escoles al mateix temps; en la del seu propi país de manera presencial i en l’americana de forma virtual.

Aquest programa ha estat creat por Academica Corporation con la fi de preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i sumament competitiu.

A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació per a tots els alumnes que desitgin accedir a les universitats nord-americanes.

Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la qual cosa dóna l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma essencial per al mercat laboral actual.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.