Educació infantil

"Aprendre a descobrir"

L'etapa d'Educació Infantil es compon de dos cicles:

1.

Primer Cicle (Llar d'infants)

Per nens de 1 a 3 anys.

2.

Segon Cicle (P3-P4-P5)

Per nens de 3 a 6 anys.

sandy-millar-nuS2GDpCDoI-unsplash

Durant aquesta etapa posem a la disposició dels nostres alumnes el màxim nombre d'experiències per promoure el desenvolupament de les habilitats que els permetin desenvolupar-se i ser competents en el món d'avui.

Primer Cicle (Llar d'infants)

per a nens de 1 a 3 anys

En el Primer Cicle d’Educació Infantil, la vida quotidiana constitueix l’eix vertebrador de les activitats diàries, a través de les quals adquireixen els hàbits més importants d’higiene, son i alimentació per al desenvolupament de la seva autonomia. Considerem que tot el que succeeix al voltant dels nens, des que arriben al col·legi fins que marxen, és important per al seu desenvolupament. Principalment, creem un clima de confiança que els proporciona seguretat i que afavoreix el descobriment i l’exploració de l’entorn, especialment, a partir dels objectes que manipulen i les experiències que plantegen les mestres. El nostre objectiu és crear ambients que despertin la curiositat dels nostres alumnes i que els invitin a experimentar i posar a prova el seu potencial per a descobrir el món que els envolta.

Segon Cicle (P3-P4-P5)

per nens de 3 a 6 anys

En el Segon Cicle d’Educació Infantil, donem molta importància als hàbits i les rutines del dia a dia però com que els nens són més grans i més autònoms podem dedicar més temps a realitzar activitats d’índole més acadèmica.

  • L’objectiu fonamental del segon cicle és potenciar que els alumnes adquireixin les capacitats bàsiques que els permetran aprendre i desenvolupar-se de forma autònoma en el futur. Aquestes capacitats són les següents:
  • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònom
  • Aprendre a pensar i comunicar
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conviure i habitar el món
  • Sabem que la motivació és el motor més potent a l’hora d’aprendre per això procurem aprofitar totes les activitats del dia per proposar reptes als nostres alumnes, que els facin pensar i plantejar possibles solucions als problemes amb què es troben, prèviament pensats per seus mestres. De manera que una activitat com pot ser penjar la motxilla al penjador, o repartir les agendes es converteix en un exercici de lectura en el qual el nen ha de trobar un nom escrit, o saber quants nens hi ha a classe si hi ha dos malalts es converteix en un problema matemàtic que han de resoldre.
  • A l’escola donem molta importància al desenvolupament del llenguatge ja que sabem que una bona competència comunicativa és la base per poder aprendre qualsevol altra cosa. Per això des de petits dediquem molt de temps a treballar l’expressió i la comprensió oral, la lectura i l’escriptura. Immers en el nostre pla lingüístic i procurant que estigui estretament vinculat al dia a dia dels nens està l’anglès. . Els alumnes comencen a escoltar aquest idioma diàriament des P-3, i progressivament anem augmentant el nombre d’hores fins arribar a P5.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.