Educació Primària

L’educació primària és una etapa educativa amb una durada de sis cursos (de 6 a 12 anys). Una etapa on s’aprèn a viure aprenent a conèixer.

Fomentem una educació integral, basada en una concepció cristina de l’home que doti l’alumne de les eines necessàries per enfrontar la vida en la seva totalitat, a nivell intel·lectual, emocional, social i transcendent.

Durant aquesta etapa el principi pedagògic bàsic és, com en Educació Infantil, la proximitat afectiva. Cada alumne se sent orientat i recolzat en el seu creixement, en el descobriment de les seves habilitats, en l’adquisició d’hàbits de conducta i socials, per l’atenta i propera mirada del tutor. Tot això en el marc d’una escola que fomenta l’exigència com a actitud i com a mètode per aconseguir la màxima qualitat. Sempre partint de les possibilitats i moment de desenvolupament de cada alumne, oferint el suport i l’ajuda necessària a cadascun.

Aquests serien alguns dels nostres objectius prioritaris:

  • Propiciar una metodologia de treball personal que impliqui l’adquisició d’uns hàbits i tècniques intel·lectuals que afavoreixin la constància, l’esforç i la disciplina.
  • Educar la seva voluntat i afectivitat, reforçant les motivacions adequades en un marc i clima que sigui la prolongació del seu ambient familiar.
  • Desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals perquè adquireixin una base de coneixements que els permeti prosseguir els seus estudis posteriors.
  • Activitats Escolars

Per aconseguir aquests objectius s’han elaborat un conjunt d’activitats que, inserides en el projecte curricular i dins de l’horari lectiu, desenvolupin les potencialitats dels nostres alumnes:

Anglès

L’aprenentatge d’aquesta llengua estrangera ocupa un paper fonamental a l’etapa d’Educació Primària i en el col·legi.

Noves tecnologies

Els nostres alumnes aprenen a utilitzar la pantalla digital i l’ordinador com una eina més de treball.

Gabinet psicopedagògic

Per a aquells alumnes que tinguin alguna dificultat en el procés d’aprenentatge, orientat pel tutor, en coordinació amb el gabinet psicopedagògic del col·legi.

En resum, el nostre objectiu és que els alumnes creixin de manera que es realitzi en ells un desenvolupament progressiu de les capacitats intel·lectuals, volitives, afectives i físiques que ens permeti formar nens feliços i responsables amb una escala de valors que doni sentit a la seva vida i es preparin per a estudis posteriors.

Fem servir cookies per millorar la teva experiència navegant per la nostra web. Si continues, considerem que acceptes el seu ús. Més Informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close