El nostre equip directiu

Sabent que el que realment educa és la relació professor alumne, donem especial importància a la formació d’un equip cohesionat i entusiasta.