Escola d’idiomes: Francès

Curs 2019-2020

Francès

Aquest curs proposem de nou classes extraescolars de llengua francesa que completin l’aprenentatge progressiu d’aquest idioma, i que capacitin més eficaçment els nostres alumnes per a l’obtenció dels corresponents títols oficials.

Cursos

Es realitzen classes a alumnes de Cicle mig i superior d’Educació Primària i d’ESO .

Dates

La seva durada correspon del 1 d’octubre de 2019 al 12 de juny de 2020 .

Cost

44 €/mes. L’import s’abonarà trimestralment juntament amb el rebut escolar.

Responsable de l’activitat

Sra. Conxita Estadella.

Horari

1 dia setmanal en horari de matí o tarda . Els grups es formaran en funció de la inscripció i el nivell dels alumnes, en coordinació amb la resta d’activitats ofertades.

Importante tenir en compte:

  • L’assignació d’un alumne a un grup seguirà prioritàriament un criteri de nivell i no d’edat o curs, ja que l’important és que l’alumne estigui amb altres companys del seu nivell per seguir un ritme similar i aprendre millor. S’oferirà un informe trimestral als pares.
  • Es farà una prova de nivell dijous 20 de setembre a les 17.00 h, a l’aula auxiliar de la planta de secundària.
  • Les inscripcions es formalitzaran emplenant el formulari corresponent de la pàgina web abans del dia 25 de setembre.

Les comunicacions d’altes o baixes s’hauran de fer sempre a trimestre començat.

Una vegada feta la inscripció no s’admetrà cap baixa fins al trimestre següent.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.