Escola d’idiomes: Francès

Curs 2021-2022

Francès

Aquest curs proposem de nou classes extraescolars de llengua francesa que completin l’aprenentatge progressiu d’aquest idioma, i que capacitin més eficaçment els nostres alumnes per a l’obtenció dels corresponents títols oficials.

Cursos

Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària i ESO.

Dates

Del 4 d’octubre de 2021 al 21 de juny de 2022.

Cost

45 €/mes.
L’import s’abonarà trimestralment juntament amb el rebut escolar.

Responsable de l’activitat

Sra. Conxita Estadella.

Horari

1 dia a la setmana, en horari de migdia. Els grups es formaran en funció de la inscripció i el nivell dels alumnes, en coordinació amb la resta d’activitats ofertades.

Important tenir en compte:

  • L’assignació d’un alumne a un grup seguirà prioritàriament un criteri de nivell i no d’edat o curs, ja que l’important és que l’alumne estigui amb altres companys del seu nivell per seguir un ritme similar i aprendre millor. S’oferirà un informe trimestral als pares.
  • Es farà una prova de nivell dimarts 21 de setembre a les 17.15h, a l’aula auxiliar de la planta d’Educació Secundària.
  • Les inscripcions es formalitzaran emplenant el formulari corresponent de la pàgina web abans del dia 17 de setembre 2021.
  • Les comunicacions d’altes o baixes s’hauran de fer sempre a trimestre començat.
  • Un cop feta la inscripció, no s’admetrà cap baixa fins al trimestre següent.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.

Ja està disponible la venda de llibres