Escola esportiva

El col·legi Abat Oliba Spínola és un referent en el desenvolupament de l’esport escolar a Barcelona, gràcies a la seva tradició i coherència formativa.

El nostre esport extraescolar busca una formació física i una educació esportiva integral adequada a l’infant i al jove: actitud, disposició moral, psicològica, social …

Mitjançant estratègies atractives i divertides que ajuden l’infant a interioritzar uns hàbits esportius sòlids, es defuig l’individualisme i una competitivitat excessiva.

Així doncs, confiem en una educació física i esportiva basada en els següents principis:

 • Primacia de la finalitat educativa i recerca del bé de cada alumne.
 • Adequació a la maduresa pròpia de cada edat, evitant els criteris de l’esport competitiu adult.
 • Tracte didàctic, comprensiu, proper i individualitzat.
 • L’esport escolar, a diferència del especialitzat de club, dóna entrada a tots els nens que ho desitgin.
 • Incidència sobre tots i cadascun dels nens i no únicament en aquells que tenen millors qualitats.
 • Valoració i avaluació per part de l’equip d’entrenadors.
 • Primacia de l’esperit de superació personal per sobre dels èxits esportius en les competicions.
 • Educació en l’esforç.
 • El rendiment és una conseqüència de la feina, no l’objectiu immediat.
 • Cal promoure l’esportivitat i el respecte cap als àrbitres, jugadors i pares dels equips contraris, animant als nostres alumnes malgrat els seus errors, respectant la feina dels entrenadors, aplaudint les bones jugades i l’esforç del nostre equip i del contrari.
 • Aquest model d’esport escolar és altament educatiu i influeix positivament en els alumnes.

Aquesta concepció de la pràctica esportiva afavoreix la consecució d’hàbits morals: la comprensió, la cordialitat, el respecte, la solidaritat, l’honestedat, la lleialtat, la disciplina, la responsabilitat…

Compleix l’objectiu primordial del col·legi Abat Oliba Spínola: l’excel·lència en la formació humana i intel·lectual, creant per a aquest fi un ambient en què l’alumne pugui verificar l’encert d’aquesta proposta educativa, identificant-se amb un model autèntic de vida intel·ligent, intel·lectual i moral.