PRINCIPIS ORIENTADORS

La família

 • La família és l’àmbit natural del creixement i l’educació dels fills.
 • Aquesta troba a l’escola l’ajuda indispensable per al seu creixement intel·lectual i moral.

El centre

 • L’escola realitza la seva funció guiant el desig natural de l’infant per saber, ajudant-lo a fixar-se en la realitat de les coses i a buscar la resposta a les seves causes i a la causa última de tot.
 • L’escola educa afavorint la trobada del nen i del jove amb la veritat de les coses, de l’home i de la vida.
 • A través d’aquesta mirada atenta a la realitat exterior, el nen va descobrint la seva pròpia realitat interior, on troba els signes de les raons últimes de tot.

L’escola

 • L’escola educa a través de la trobada personal entre l’alumne i el mestre que l’acompanya.
 • Tot i que cada nen i cada jove és el protagonista insubstituïble del seu propi creixement, el mestre és el referent intel·lectual i moral que, mostrant la realitat, proporciona els mitjans per al seu coneixement i els primers criteris per jutjar-la.

El respecte

 • La cura de les coses és prova de consideració i respecte cap a aquells que les faran servir.
 • Els alumnes, seguint l’exemple dels seus majors, reparen les ofenses als altres en les persones i les coses, aprenent així a respondre dels seus propis actes i adquirint una llibertat responsable.

Els mitjans

 • L’escola ha de procurar disposar de tots els mitjans útils i necessaris per educar millor: bibliogràfics, informàtics, audiovisuals, tècnics … però sap que els mitjans, per ells mateixos, no eduquen sinó sota la direcció del mestre i sempre al servei de fins adequats a l’edat i condició de l’infant i del jove.
 • La primacia de l’atenció a la paraula i al text escrit, ajuden a un aprenentatge de ritme natural, alhora que a configurar l’enteniment en les estructures lògiques del pensament i del llenguatge.

El clima

 • L’escola procura crear un clima d’estima pel saber i pel progrés personal i el dels altres.
 • L’amor al treball rigorós i exigent, a l’estudi pacient i constant, constitueixen les condicions necessàries per al coneixement i el desenvolupament de les capacitats personals, així com per a l’acceptació serena de les pròpies limitacions.
 • El coneixement d’un mateix, ajudat per uns bons hàbits de treball, permet superar amb ànim més alegre i segur les dificultats.

Les persones

 • L’escola, convençuda del valor suprem de la dignitat de cada home, fill de Déu per Jesucrist, educa en el respecte a causa de Déu i a la seva obra com a causa de la nostra pròpia dignitat.
 • El respecte cap a les persones constitueix juntament amb l’estima per la veritat i el bé, el fonament de la nostra comunitat.
  Pel respecte ens vam iniciar en el deure d’estimar al proïsme.
 • Davant les persones d’altres cultures i orígens, la nostra disposició a compartir els nostres béns culturals i humans amb elles, és el mitjà que ens permet reafirmar la nostra vida educativa en l’estima per allò que tots els homes tenim en comú.

Alumne – Professor

 • Aquesta trobada entre alumne i mestre només es dóna en el seu sentit veritable en el si d’una comunitat més gran.
 • El mestre troba en ella el seu referent; la família, el seu suport i el nen o el jove, l’experiència inicial d’una vida social justa, ordenada cap al progrés en el bé i la veritat.
 • En l’àmbit de la comunitat educativa així entesa, el nen aprèn a discernir i experimentar en una pràctica quotidiana, la possibilitat de certeses en la vida moral, validades per l’experiència de les generacions precedents i viscudes com un tresor d’humanitat per a tots els homes d’avui i de sempre.

Deure i agraïment

 • L’escola promou en els seus alumnes l’amor i el sentit de l’obediència i l’agraïment cap als seus pares i la pròpia família; així com la companyonia i l’amistat per ajudar-se en el camí del bé.
 • Desenvolupar el sentit del deure i de l’agraïment cap als que ens acompanyen i procuren nostre bé, és la millor escola de ciutadania: disposa a la solidaritat, ens mou a procurar el bé comú, a apreciar el patrimoni públic, el fruit del treball de molts ja exigir als governants el compliment dels seus deures de justícia cap als governats.

Educació cristiana

 • Pel que fa a l’educació cristiana, la pregària diària està present en la vida escolar en començar la feina de cada dia.
 • L’escola ofereix la possibilitat de rebre la Primera Comunió, el sagrament de la Confirmació i la participació freqüent de l’Eucaristia.
 • La formació religiosa mou a una pràctica real del misteri de la fe amb una actitud generosa, responsable i de comunió amb l’Església Universal, els pares, els mestres i els companys, enmig d’un ambient alegre i confiat que ens ajuda a ser millors ia procurar que els altres també ho siguin.

Fem servir cookies per millorar la teva experiència navegant per la nostra web. Si continues, considerem que acceptes el seu ús. Més Informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close