Servei de Llar d’infants

El servei de guarderia s’ofereix a aquelles famílies que es veuen en la necessitat de confiar els seus fills a l’escola més enllà de l’horari escolar. Està pensada per alumnes d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

El nostre menjador

Aquest servei s’oferirà des del 12 de setembre fins l’últim dia de curs.

L’horari serà de 8 a 9 del matí i de 5 a 6’30 h de la tarda.

El cost serà de 45,00 € el servei matinal i de 55’00 € el servei de la tarda.

Els que utilitzeu aquest servei de forma esporàdica podeu comprar tiquets en l’Administració al preu de 7,00 € per la guarderia del matí i 9,00 € per la de la tarda. Us preguem que tots els nens portin el tiquet.

L’import de la guarderia s’abonarà mitjançant domiciliació bancària i s’inclourà en el rebut mensual (l’import del mes de setembre serà del 50% i s’inclourà en la mensualitat d’octubre).

Per una raó evident de seguretat per als vostres fills, convé que deixeu dit el nom de la persona que vindrà a recollir-los regular o excepcionalment.

Els que desitgin fer ús del servei de guarderia us preguem ompliu el formulari de més a baix

Al llarg del curs caldrà notificar al tutor/a mitjançant l’agenda aquell dia que, de forma esporàdica, el vostre fill es quedi a dinar o a la guarderia.

guarderia1

Altes y Baixes del servei

Les dades personals recollides en aquest formulari tenen per finalitat exclusivament l'activitat per a la qual estan demanades.
Estaran protegides i tractades de forma confidencial, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.
Podeu exercir els drets d'accés, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Secretaria del col·legi mitjançant el correu electrònic spinola@abatoliba.edu.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.