Educació Primària

"Aprendre a conèixer"

L’Educació Primària és una etapa educativa amb una durada de sis cursos (dels 6 als 12 anys). Una etapa on s’aprèn a viure aprenent a conèixer.

Els nostres objectius

Fomentem una educació integral, basada en una concepció cristina de l’home que doti l’alumne de les eines necessàries per enfrontar la vida en la seva totalitat, a nivell intel·lectual, emocional, social i transcendent.

Durant aquesta etapa, el principi pedagògic bàsic és, com en Educació Infantil, la proximitat afectiva. Cada alumne se sent orientat i recolzat en el seu creixement, en el descobriment de les seves habilitats, en l’adquisició d’hàbits de conducta i socials, per l’atenta i propera mirada del tutor. Tot això en el marc d’una escola que fomenta l’exigència com a actitud i com a mètode per aconseguir la màxima qualitat. Sempre partint de les possibilitats i moment de desenvolupament de cada alumne, oferint el suport i l’ajuda necessària a cadascun.

Activitats proposades

Per aconseguir aquests objectius s’han elaborat un conjunt d’activitats que, inserides en el projecte curricular i dins de l’horari lectiu, desenvolupin les potencialitats dels nostres alumnes:

Anglès

Anglès

L’aprenentatge d’aquesta llengua estrangera ocupa un paper fonamental a l’etapa d’Educació Primària i en el col·legi.

EMAT

Des de P3 a 4t Primària

EMAT

EntusiasMAT és un programa didàctic-pedagògic per a nens de 3 a 12 anys i basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques d'una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.
Conèixer més sobre EMAT

Noves tecnologies

Noves tecnologies

Els nostres alumnes aprenen a utilitzar la pantalla digital i l’ordinador com una eina més de treball.

Gabinet psicopedagògic

Gabinet psicopedagògic

Ofrereix una orientació i assessorament psicopedagògic al claustre de professors, als alumnes i les seves famílies.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.