Horari

Curs 2023-2024

Educació Infantil

Horari Lectiu de i1 a i5

Educació Primària

Horari Lectiu de 1r a 6è de Primària

Horari de permanències
(per alumnes de i1 a 6è Primària)

Educació Secundària

Horari Lectiu d'ESO

Batxillerat

Horari Lectiu de Batxillerat

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.