Beques i ajuts FAO

CORPORATIVO-AOLIBA-172-1030x771

Ajudes

La Fundació Abat Oliba té com a objectiu primordial l’excel·lència humana i intel·lectual, creant per a aquest fi un ambient en el qual l’alumne pugui verificar l’encert d’aquesta proposta educativa, confrontant-se amb un model autèntic de vida intel·lectual i moral.

Per això, està en l’origen de la nostra vocació de posar especial atenció a les famílies, nucli de la vida social, i especialment a aquells alumnes que, amb mèrits suficients, no disposen dels recursos econòmics necessaris per obtenir l’educació que desitgen

Aquesta és la raó de ser de les nostres beques Abat Oliba, que esperem contribueixin a la realització d’aquest projecte educatiu d’una forma veritable i eficaç.

Tipus de Beques

Ajudes a l’estudi

La concessió la realitza una comissió de beques format per la direcció del centre i membres del patronat FAO. Tots els nostres centres ofereixen ajudes a l’estudi atenent els següents paràmetres i considerant cada cas de forma individual:

1. Expedient acadèmic de l’alumne.

2. Situació familiar (llindar de renda, nombre de fills, circumstàncies especials…).

Beques Excel·lència Acadèmica.

Les beques a l’excel·lència s’atorguen als alumnes que han assolit el mèrit acadèmic. Es concedeixen als dos alumnes amb millor expedient de 4t d’ESO y primer Batxillerat. Consisteixen en descomptes del 50% en l’escolaritat per al curs següent.

Famílies nombroses

Les famílies nombroses – tres o més fills – que tinguin més de dos fills cursant els estudis en algun dels nostres centres, tindran una beca del 50% sobre l’import total del curs acadèmic corresponent al tercer fill, i del 100% en els següents.

Orfandat.

La Fundació Privada Abat Oliba ha decidit contractar una assegurança de vida que empari als pares dels alumnes que cursen els seus estudis al col·legi Abat Oliba Spínola.

Compte 1|2|3

El compte corrent que et bonifica pels teus principals rebuts.