Formació Professional Futbol

Nivell 1

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà Nivell 1 té per objectiu iniciar-se al futbol de categories infantils i de categories inferiors d’adults, per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva, i per promoure la modalitat esportiva.

Aquesta titulació et prepara per ser entrenador de futbol en categories infantils i en categories infantils d’adults. També com a acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva. Al seu torn, podràs ser promotor de futbol.

Nivell 2

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà Nivell 2 té per objectiu perfeccionar l’execució tècnica i tàctica de futbolistes, entrenar futbolistes i equips, igual que dirigir durant els partits de futbol i arbitrar partits.

Aquesta titulació et prepara per ser entrenador de futbolistes i equips. També com a entrenador especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels futbolistes. A més, et permetrà dirigir jugadors i equips durant els partits de futbol. Finalment, també podràs fer d’àrbitre.

Futbol Nivell 1

Aquest curs es compon de 305 hores lectives i 150 hores en Bloc de Formació Pràctica. L’horari del curs es realitza als matins, de dilluns a divendres, d’octubre a gener. La superació d’aquest curs et permet obtenir com a titulació el Certificat de 1r Nivell de Futbol.

BLOC COMÚ BLOC ESPECÍFIC BLOC COMPLEMENTARI
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I Desenvolupament professional I Terminologia específica catalana
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I Direcció d’equips I Fonaments de l’esport adaptat
Entrenament esportiu I Metodologia I -
Fonaments sociològics de l’esport Preparació física I -
Organització i legislació de l’esport I Regles de joc I -
Primers auxilis i higiene de l’esport Seguretat esportiva -
- Tàctica i sistemes de joc I -
- Tècnica I -

Futbol Nivell 2

Aquest curs es compon de 365 hores lectives i 200 hores en Bloc de Formació Pràctica. L’horari del curs es realitza als matins, de dilluns a divendres, de febrer a juny. La superació d’aquest curs et permet obtenir com a titulació el Títol de Tècnic/a d’esport en futbol (Cicle Formatiu de Grau Mitjà).

BLOC COMÚ BLOC ESPECÍFIC BLOC COMPLEMENTARI
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II Desenvolupament professional II Terminologia específica estrangera
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II Direcció d’equips II Equipaments esportius
Entrenament esportiu II Metodologia II Informàtica bàsica aplicada
Teoria i Sociologia de l'esport Preparació física I I -
Organització i legislació de l’esport I Regles de joc II -
- Tàctica i sistemes de joc II -
- Tècnica II -

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.