La institució

El Col·legi Abat Oliba Spínola és una obra educativa de la Fundació Abat Oliba que vol servir a la nostra societat i l’Església a través d’una oferta pedagògica integral.

Qui som?

El Col·legi Abat Oliba Spínola és una obra educativa de la Fundació Abat Oliba que vol servir a la nostra societat i l’Església a través d’una oferta pedagògica integral.

En l’actualitat pertany al conjunt d’obres educatives de l’Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP). Fundada el 1908 pel pare jesuïta Ángel Ayala, va tenir el Cardenal Herrera Oria com a primer president, i des dels seus orígens ha dedicat tot el seu esforç a la bona formació de seglars per a l’acció a la vida pública.

Oferta Educativa

Educar algú vol dir ensenyar a viure. Per això, l’educació és la introducció en el significat de la vida.

Com la família, el col·legi pretén que l’alumne descobreixi el valor i significat de les coses i de la vida en la seva totalitat. Així, la proposta educativa ha d’afavorir que l’estudiant percebi què té a veure el que fa al col·legi amb la seva vida personal.

Aquesta és la font real de la motivació per a l’estudi i la clau de l’èxit educatiu. La relació de confiança i autoritat entre alumnes i professors crea el clima que permet una veritable educació.

El nostre Equip Directiu

Sabent que el que realment educa és la relació professor alumne, donem especial importància a la formació d'un equip cohesionat i entusiasta.

Quatre etapes educatives en un mateix centre...

Entenem l’ensenyament dins d’un marc educatiu integrat, impartit dins de les quatre etapes educatives:

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.