Batxillerat

"Aprenent a viure"

El Batxilletat és un cicle de dos anys (dels 16 als 18 anys) en què es consolida la maduresa personal i intel·lectual dels alumnes.

Els nostres objectius

L'objectiu final de l'etapa és proporcionar-los una formació humana sòlida per afrontar els estudis universitaris i la seva vocació professional.

El col·legi pretén que l’alumne descobreixi el valor i el significat de les coses i de la vida en la seva totalitat. Així, la proposta educativa ha d’afavorir que l’estudiant percebi què té a veure el que fa a l’escola, amb la seva vida personal. Aquesta és la font real de la motivació per a l’estudi i la clau de l’èxit educatiu.

El Batxillerat en Abat Oliba és una aposta per a la maduració de la personalitat dels joves, i en aquest sentit procura tant un rigorós mètode de treball com un acompanyament afectiu i moral adequat a l’edat dels alumnes.

IMG_0022_021694

Estructura del Batxillerat

Els estudis de Batxillerat es presenten per matèries, distribuïdes en dues parts: part comuna i part diversificada. Cada col·legi prepara, segons el seu criteri, les diferents possibilitats per a l’elecció dels alumnes, oferint blocs de matèries de modalitat i opcions de cursar (el que anomenem itineraris).

Estructura comú

La part comuna:

La part comuna contribueix fonamentalment a la funció formativa general del batxillerat i és la mateixa per a tots els alumnes sigui quina sigui la modalitat que hagin triat.

El Batxillerat de la nostra escola inclou, en les matèries curriculars que determina la llei, una hora setmanal més de cadascuna de les llengües oficials i mitja més cada setmana dedicada al seguiment tutorial dels alumnes.

ASIGNATURAS
Lengua Catalana 3 2
Lengua Castellana 2 2
Lengua Extranjera (Inglés) 3 3
Filosofía y Cuidadanía 3 -
Historia de la Filosofía - 3
Segunda Lengua Extranjera (Francés/Italiano/Alemán) 2 2
Historia - 3
Educación Física 2 -
Religión 2 -
Trabajo de Investigación - -
Tutoría 1 1

+

Estructura diversificada

La part diversificada:

És la que escull l’alumne en modalitat i proporciona una formació més especialitzada, preparant i orientant-lo cap a estudis posteriors o cap a determinades activitats professionals.

Cada alumne ha de fer un mínim de 6 matèries de la seva modalitat al llarg dels dos cursos. El currículum de la part diversificada quedarà completat amb dues hores setmanals a primer i segon (2a Llengua Estrangera) i quatre en segon, d’una matèria optativa.

Activitats proposades

Avui en dia la vida universitària és complexa, així com el món adult, que també és inestable i fràgil. En aquest sentit és fonamental la preparació personal per afrontar les dificultats de la vida en general i de la universitat en particular. Perquè tot això sigui possible, el nostre Batxillerat conté els següents elements:v

Programa d'intercanvi

Programa d'intercanvi

Durant el primer curs de batxillerat, els alumnes tenen la possibilitat de realitzar un intercanvi lligat a la segona llengua estrangera: italià, alemany i francès.

Escola d'idiomes i cursos d'estiu

Escola d'idiomes i
cursos d'estiu

impartim classes específiques d’anglès al llarg del curs perquè els alumnes preparin, segons el nivell de cada etapa i el personal, els exàmens per als títols de Cambridge, KET, PET, FIRST i ADVANCED. A més, en col·laboració amb diverses institucions especialitzades, oferim estades a l’estranger durant els estius per aprofundir l’aprenentatge de l’anglès.

Confirmació i Missa

Confirmació i Missa

Els alumnes que ho desitgin poden preparar i rebre el sagrament de la Confirmació a l’escola, i assistir a la missa quinzenal a la capella del col·legi.

Voluntariat

Voluntariat

periòdicament convidem els alumnes a realitzar una activitat de voluntariat, acompanyats per un professor. Així poden aprendre el valor del compromís i el significat de la gratuïtat, aspectes essencials de la seva formació personal.

Un futur brillant

Després de superar amb èxit les quatre etapes educatives al centre, l'alumne disposa de les aptituds necessàries per seguir el seu camí cap a estudis universitaris o de formació professional, per tal d'construir-se un futur brillant i prometedor.