Admissió

Sol·licitud d'informació

Concerta una entrevista

Concerta una entrevista amb nosaltres per sol·licitar informació del curs desitjat i conèixer l'escola.

934 565 381

admissionsaos@abatoliba.edu

Preinscripció escolar
Curs 2024-2025

El 6 de març s’inicia el procés de Preinscripció i matrícula pel curs 2024-2025 per les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària, i en el cas d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), divendres 8.

Recordeu que disposeu de 15 dies per a presentar la sol·licitud (fins al 20 de març).

Admissió per a etapes CONCERTADES

Per a les etapes educatives concertades
(Educació Infantil, Educació Primària i ESO)

El procés ha de regir-se pel calendari i normativa fixats per la Generalitat de Catalunya. Els passos són:

1.

CONCERTAR ENTREVISTA

Concerta entrevista amb el departament d’admissions del centre per conèixer l’escola.

2.

Sol·licitud de preinscripció

Entrega al centre de la “Sol·licitud de preinscripció” dins del termini establert pel Departament d’Ensenyament.

3.

Publicació de les llistes

Publicació de les llistes provisionals i definitives a l’escola.

4.

Matrícula

Formalitza la matrícula de l’alumne.

Admissió per a etapes PRIVADES

Per a les etapes no concertades de Llar d'infants (P1-P2) i de Batxillerat, el procés consta de les següents fases:

El procés ha de regir-se pel calendari i normativa fixats per la Generalitat de Catalunya. Els passos són: 

1.

Concertar entrevista

Concerta entrevista amb el departament d’admissions del centre.

2.

documentació

Entrega la documentació sol·licitada per l’escola.

3.

Confirmació

Confirmació d’admissió i formalització de matrícula.

CORPORATIVO-AOLIBA-139-771x1030
element5-digital-352046-unsplash

Beques i ajutes FAO

La Fundació Abat Oliba té com a objectiu primordial l’excel·lència humana i intel·lectual, creant per a aquest fi un ambient en el qual l’alumne pugui verificar l’encert d’aquesta proposta educativa, confrontant-se amb un model autèntic de vida intel·lectual i moral.

Sol·licitud d'informació

Concerta una entrevista

Concerta una entrevista amb nosaltres per sol·licitar informació del curs desitjat i conèixer l'escola.

934 565 381

admissionsaos@abatoliba.edu

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.