El servei de menjador està concebut en un sentit educatiu. Es pretén que des de petits els nens aprenguin a menjar de tot, en la quantitat necessària, en un temps raonable i amb la correcció convenient.

El nostre menjador

El col·legi ha confiat l’elaboració del menjar a una empresa de solvència garantida. El menjar es fa en el propi col·legi i amb cuiner propi.

Els menús estan confeccionats amb criteris dietètics: variats, de qualitat, ben elaborats. A diari s’ofereix amanida i fruita o iogurt (mai pastisseria industrial). L’oli de fregir és l’adequat i de bona qualitat. L’oli cru és extraverge d’oliva.

El menjador és atès per un equip de mestres i especialistes a l’etapa d’Educació Infantil, i per monitors en etapes superiors.

comedor2

Pagament i domiciliació

En ordre a simplificar la gestió, entendrem que l’alumne inscrit continuarà fent ús del servei de mitja pensió com el curs anterior. En aquest formulari, podreu indicar si causa baixa del menjador, les altes o qualsevol modificació de dies.

La domiciliació del menjador pot ser per tots els dies de la setmana o per tres o quatre dies fixos i sempre els mateixos (per exemple: tots els dilluns, dimecres i divendres, o bé de dilluns a dijous). En aquests casos es facturarà la part proporcional.

Quotes fixes (mensualitat)

5 dies a la setmana: 157 € /mes
4 dies a la setmana: 129 € /mes
3 dies a la setmana: 102 € /mes
2 dies a la setmana: 75 € /mes

El preu del tiquet diari per aquells que facin un ús esporàdic del menjador serà de 10.00€. El preu del tiquet es liquidarà en el rebut del següent mes.

Es descomptaran del rebut:

  • Els dies d’absència per malaltia, si aquesta excedeix dels 4 dies. Caldrà comunicar-ho explícitament a l’Administració per escrit a més de, com és habitual, al tutor dels vostres fills.
  • Quan hi hagi una sortida d’escola de durada llarga (viatge, crèdit de síntesi etc.) La regularització s’aplicarà en el rebut del següent mes.
  • Recordem una vegada més que no se servirà cap menjar a cap alumne que es quedi esporàdicament sense presentació del tiquet corresponent.
  • En el cas dels nens d’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària, notifiqueu-ho a la tutora del vostre fill a través de l’agenda.
  • En cap cas es retornarà els diners dels tiquets de l’any anterior més enllà del 30 de setembre del nou curs.

Altes i Baixes del menjador

Les inscripcions seran trimestrals i no podrà fer-se cap modificació, ni donar-se de baixa fins el trimestre següent.

Les baixes s’han de notificar 10 dies abans del final de cada trimestre:

1r Trimestre, abans del dia 2 de setembre
2n Trimestre, abans del 20 de Desembre
3r Trimestre, abans del 30 de març

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.