ESO

"Aprendre a pensar"

L’Educació Secundària Obligatòria és l’etapa educativa posterior a la Primària, i suposa un itinerari al llarg de quatre cursos.

La nostra metodologia

Durant aquesta etapa els alumnes han de consolidar la metodologia de treball i l’aprenentatge de continguts que els permeti accedir adequadament a Batxillerat. Alhora, s’ha de prestar especial atenció a les dificultats pròpies de l’edat, ja que s’inicia l’entrada en l’adolescència.

L’acompanyament ha de ser més intens, procurant criteris clars per afrontar la vida i l’estudi Propostes educatives d’activitats fora de l’escola per afavorir la comprensió i maduració personal, intel·lectual i afectiva: intercanvi amb escoles estrangeres per afavorir l’aprenentatge d’idiomes i propostes de viatges culturals al llarg de l’etapa.

Aspectes generals

El plantejament organitzatiu i metodològic del nostre centre es concentra en els següents aspectes generals:

Programa d'intercanvi

Programa d’intercanvis: durant el primer curs de batxillerat, els alumnes tenen la possibilitat de realitzar un intercanvi lligat a la segona llengua estrangera: italià, alemany i francès

Docència pràctica

Ensenyament i aprenentatge de Matemàtiques i Ciències Socials a partir de problemes, documents, mapes i anàlisi de conflictes actuals i històrics.

Metodologia Docent

Seriosa metodologia de treball, on l’ensenyament i aprenentatge de les llengües castellana i catalana es realitza a partir de lectures i d’obres literàries.

Activitats en laboratoris

Integració de pràctiques setmanals de Ciències Naturals en els laboratoris de Biologia i de Física i Química.

Voluntariat

Disseny d’activitats de voluntariat en 3r i 4t ESO, amb la participació de tots els alumnes.

Ciències socials en anglès

Ciències Socials impartides parcialment en llengua anglesa.

Anglès

Disseny de diferents nivells d’aprenentatge de la llengua anglesa.

Diversitat

Atenció a la diversitat mitjançant les classes i l’estreta comunicació de l’equip de tutors i gabinet psicopedagògic del centre.

Pràctiques en Ciències naturals

Integració de pràctiques setmanals de Ciències Naturals en els laboratoris de Biologia i de Física i Química.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.