Portal de Transparència

Finalitats fundacionals

Constitueixen l’objecte i finalitats de la Fundació els següents:

1.

Facilitar l’accés als estudis dels qui estan capacitats per a això, qualssevol que siguin les seves possibilitats econòmiques, proporcionant-los ensenyaments i ajudes per a l’estudi.

2.

Formar a la joventut en els estudis superiors universitaris, tècnics i mitjans, si escau, i de qualsevol nivell educatiu, per a l’exercici professional i la recerca científica.

3.

Procurar als que ja posseeixen una formació científica o professional superior, una preparació especialitzada permanentment renovada.

4.

Promocionar, crear, desenvolupar i dirigir centres d’ensenyament a tots els nivells, siguin propis o aliens.

5.

Font: ESTATUTS FUNDACIONALS – CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ BENÈFIC-DOCENT, ( 5 de juny 1983)

Informació pràctica

Patronat de la FAO

President: D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera

Vicepresident: D. Pablo Nuevo López

Secretari: D. Emiliano Jiménez de León

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Omella Omella

D. Eduardo Escartín Sánchez

D. Manuel Milián Mestre

D. Albert Pallás Villaronga

D. Pedro Sòls Lucía

D. Roque Velasco Luque

D. José Masip Marzá

D. Jesús M. Ruiz López

D. José Andres Rozas Valdés

D. Luis Alejandro Pollicino Larrañaga

D. José María Simón Castellví

Organigrama Abat Oliba Spínola

Director: Jordi Cabanes

Secretari Acadèmic : Xavier Alujas

Secretària General del Centre: Dolor Sala

Coordinadora d’Educació Infantil: Inés Borrell

Coordinadora Pedagògica d’Ed. Primària: Laura Navarro

Coordinadora Acadèmica d’Ed. Primària: Ainara Gil

Coordinador d’ESO: Xavier Mora

Coordinadora d’ESO i Batxillerat: Raquel Salvador

 

Organigrama Abat Oliba Loreto

Director: Raül Adames

Administradora: Noemí Ripoll

Directora pedagògica d’Infantil i Primària: Eva Domenech

Cap d’estudis Ed. Infantil: Elena Fernández

Cap d’estudis de Ed. Primària: Albert Carbó

Director pedagògic ESO i Batxillerat: Albert Gimenez

Cap d’estudis deESO: Marta Casals

Cap d’estudisde Batxillerat: Laia Graells

Directora d’Admissions: Lia Díaz

Directora de Comunicació: María Elena Velez

Personal i directius

PROFESORAT

Col·legi Abat Oliba Loreto 102

Col·legi Abat Oliba Spínola 66

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Col·legi Abat Oliba Loreto 12

Col·legi Abat Oliba Spínola 7

DIRECTIUS*

Juan Álvarez Morales Gerente – Apoderat

Raül Adames García Director – Apoderat

Jordi Cabanes Rodríguez Director – Apoderat

* La retribució total associada als càrrecs esmentats és de 120,000€

Economia i finances

Subvencions i ajudes

memorial anual de la fundació abat oliba

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.