Casal d'Acollida - Juny

Curs 2019-2020

Informació

Horari

De 9.00h a 13.00h.

Dates

Del 22 al 30 de juny.

Cursos

Activitat per alumnes des de
P3 fins 2n de Batxillerat.

Preus

Servei gratuït.

Activitats per etapes

Educació infantil

La primera part del matí estarà emmarcada en el “Bon dia!” i la dedicarem a reforçar l’aprenentatge de la lectoescriptura i altres continguts del curs, com l’EntusiasMAT o l’anglès, i després continuarem amb manualitats, estones de joc simbòlic per racons i activitats lúdiques en les que estaran presents la música, la dansa, jocs d’aigua… i altres sorpreses!

Educació Primària i Educació Secundària

L’objectiu es poder oferir un acompanyament escolar, emocional i social. Gaudirem d’activitats acadèmiques, per tal de donar suport als aprenentatges treballats al llarg del curs, i d’activitats lúdiques, on reprendrem les relacions socials i emocionals entre els nostres alumnes.

Batxillerat

1r de Batxillerat treballarà els continguts que necessita reforçar pel proper curs i 2n de Batxillerat farà revisió i preparació de la Selectivitat. L’objectiu de tot plegat és facilitar el retrobament entre els nostres alumnes en un ambient confortable, segur i familiar.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.