Sensibilització musical

És una activitat destinada a l’estimulació sensorial i cognitiva de l’infant.

  • Es realitzen classes a alumnes de P3, P4 i P5.
  • La seva durada correspon del 1 d’octubre de 2018 al 14 de juny de 2019.
  • Horari: 1 dia setmanal de 13.55h a 14.55h. Els grups es formaran en funció de la inscripció i el nivell dels alumnes, en coordinació amb la resta d’activitats ofertades en horari de migdia.
  • Cost: 42 €/mes. L’import s’abonarà trimestralment juntament amb el rebut escolar.

Matèries:

– Cant
– Oïda
– Ritme i Moviment
– Pulsació amb instrument s Orff
– Introducció al lleguatge musical
– Roda d’instrument (a partir de P-5)
– Altres arts expressives i creatives.

Aspectes que es treballaran:

Conceptes musicals, pràctica de l’instrument, atenció, coordinació i autoestima.