Batxillerat Artístic

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari té un alt nivell d’especialització i proporciona a l’alumne una formació bàsica que enriqueix la seva sensibilitat estètica i desenvolupa els traços necessaris per a la realització efectiva dels processos creatius comuns a totes les especialitats d’art i de disseny.

L’alumne que vulgui realitzar aquest itinerari ha de tenir aptituds per al dibuix i interès per ampliar els seus coneixements sobre el progrés i evolució de la humanitat en aspectes com l’art, la història i la cultura. Obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món artístic, des Belles Arts fins a activitats d’estilisme d’indumentària, de decoració, de disseny …, passant per la realització de produccions audiovisuals i multimèdia.

ASSIGNATURES MODALITAT ARTS
Dibuix Artístic 4 4
Cultura Audiovisual 4 -
T.E.G.P. 4 -
Història de l'art - 4
Disseny - 4
2n Idioma
(Alemany / Anglès / Italià / Francès)
1,5 1,5
Dibuix Tècnic 2 4
ASSIGNATURES
1r BATXILLERAT
ASSIGNATURES
2n BATXILLERAT
Fonaments de l'Art Fonaments de l'Art
Cultura Audiovisual Cultura Audiovisual
Dibuix Artístic Disseny
Alemany / Italià / Francès Psicologia / Sociologia
- Alemany / Italià / Francès

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.