Batxillerat
Modalitat de Ciències Socials

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de l’Economia i de l’Empresa, el Màrqueting, el Dret, el Periodisme, la Història, la Geografia …

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l’estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

ASSIGNATURES MODALITAT C.SOCIALS
Matemàtiques aplicades a les C. Socials 4 4
Hª del Món Contemporani 4 -
Economia de l'Empresa 4 -
E.D.E. o Història de l'Art - 4
Lit. Catalana i Lit. Castellana - 4
2n Idioma
(Alemany / Anglès / Italià / Francès)
1,5 1,5
Geografia - 4
Comentari de Text 2 -
ASSIGNATURES
1r BATXILLERAT
ASSIGNATURES
2n BATXILLERAT
Matemàtiques aplicades a C.Socials Matemàtiques aplicades a C.Socials
Economia Economia
Hª del Món Contemporani Geografia
Alemany / Italià / Francès Psicologia / Sociologia
- Alemany / Italià / Francès

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.