Batxillerat
Modalitat d'Humanitats

"Aprendre a viure"

Aquest itinerari obre les portes als estudis universitaris relacionats amb el món de les llengües i la literatura, la Filologia, el Dret, el Periodisme, les Humanitats, la Història, la Filosofia …

Cursar les matèries d’aquest itinerari requereix interès pels aspectes relacionats amb el nostre passat, amb el món cultural en general i amb l’estudi dels entorns socioeconòmics; així com capacitat per aplicar en aquests camps les eines matemàtiques necessàries per fer una bona anàlisi.

ASSIGNATURES MODALITAT HUMANITATS
Llatí 4 4
Hª del Món Contemporani 4 -
Literatura Universal 4 -
Literatura Castellana - 4
Literatura Catalana - 4
Història de l'Art - 4
2n Idioma
(Alemany / Anglès / Italià / Francès)
1,5 1,5
Comentari de Text 2 -
ASSIGNATURES
1r BATXILLERAT
ASSIGNATURES
2n BATXILLERAT
Llatí Llatí
Literatura Universal Historia Universal
Hª del Món Contemporani Literatura Castellana
Alemany / Italià / Francès Psicologia / Sociologia
- Alemany / Italià / Francès

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.