Cultura Digital

La cultura digital és una dimensió essencial en l’educació actual, ja que ens permet preparar als nostres alumnes per a un món cada vegada més connectat i tecnològic. Aquí trobareu informació detallada sobre els diferents aspectes que conformen la cultura digital a la nostra escola. Explorarem temes com la competència digital dels alumnes i del professorat, la seguretat i ètica en línia, la utilització responsable de les tecnologies, i l’ús de les eines digitals per a l’aprenentatge i la creativitat.

És crucial que els nostres alumnes desenvolupin les habilitats i els coneixements necessaris per aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix el món digital, alhora que es converteixen en usuaris responsables i crítics. A través d’activitats, recursos i estratègies, treballarem per fomentar una cultura digital positiva, inclusiva i participativa al nostre centre educatiu.

A més, en aquesta secció, us presentarem les iniciatives i projectes en què estem treballant per integrar la cultura digital a les diferents àrees curriculars i comunitats educatives. També compartirem les bones pràctiques i experiències que ens ajuden a enfortir la cultura digital a l’escola.

Us convidem a explorar aquesta secció de la nostra web, on trobareu recursos, informació i activitats relacionades amb la cultura digital.

Estem entusiasmats de treballar junts per cultivar una autèntica cultura digital que prepari els nostres alumnes per a un futur prometedor!

Infraestructura

Un dels nostres objectius com a escola és oferir una educació de qualitat que integri les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge i innovació. Per això, disposem d’una infraestructura tecnològica moderna i adaptada a les necessitats dels nostres alumnes i professors.

Algunes de les característiques de la nostra infraestructura tecnològica són:

  • Projectors en totes les aules, que permeten visualitzar continguts multimèdia i interactius, així com realitzar presentacions i exposicions.
  • Una aula d’informàtica amb ordinadors i equipament actualitzat, on els alumnes poden desenvolupar les seves competències digitals i accedir a recursos educatius en línia.
  • Un taller on desenvolupar els projectes tecnològics, on els alumnes poden experimentar amb diferents materials i dispositius, com ara robots, placa Arduino, etc.
  • Ordinadors portàtils a disposició de l’alumnat durant les hores de classe, que faciliten la mobilitat i la flexibilitat del treball col·laboratiu i individual.
  • Una xarxa wifi segura i ràpida, que cobreix tot el centre i permet la connexió a internet des de qualsevol dispositiu.

Creiem que la nostra infraestructura tecnològica és un valor afegit per a la nostra escola, ja que contribueix a millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge, a fomentar la creativitat i la innovació, i a preparar els nostres alumnes per al futur.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.