Estratègia

La part estratègica de l’estratègia digital de centre educatiu (EDC) és fonamental per a la implementació efectiva de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’entorn educatiu. 

En aquesta secció de la nostra web de l’escola, es detallaran els quatre punts en què es divideix l’EDC: diagnosi, objectius, planificació i avaluació. 

En aquesta secció, es proporcionarà informació sobre la importància d’aquesta fase i els factors que es tindran en compte en cada un dels quatre punts. També s’explicarà com es durà a terme el procés d’avaluació de les necessitats digitals del centre, com es definiran els objectius i les estratègies per a la seva implementació, com es planificarà el pla d’acció i com es durà a terme l’avaluació posterior per assegurar l’èxit de l’EDC. 

En resum, la part estratègica de l’EDC serà la clau per aconseguir la implementació efectiva de les TIC en l’ensenyament i l’aprenentatge en el nostre centre educatiu, i en aquesta secció de la nostra web, trobareu tota la informació sobre com es durà a terme aquest procés.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.