Escola d’idiomes: Anglès

Curs 2022-2023

Anglès “Grades Up”

Aquest curs proposem de nou classes extraescolars de llengua anglesa que completin l’aprenentatge progressiu d’aquest idioma, i que capacitin més eficaçment els nostres alumnes per a l’obtenció dels corresponents títols oficials.

Continuant amb el projecte dels últims cursos, oferim classes d’anglès extraescolar, amb els següents objectius:

  • Fomentar la comunicació, sobretot l’expressió oral.
  • Reforçar els coneixements adquirits durant les classes incloses en l’horari escolar.
  • Preparar els alumnes per als exàmens de la Cambridge University i tenir com a objectiu final els exàmens de First Certificate i Advanced.

Així doncs, els nostres alumnes podran anar presentant-se als YOUNG LEARNERS exàmens, una mena de “Pre-First Certificate”, unes proves que pretenen motivar els estudiants per a un aprenentatge més eficaç i anar-los preparant gradualment per als nivells superiors.

El gran avantatge que ofereixen aquestes classes és el fet que els grups seran reduïts (aprox. 10-12 alumnes), el que permetrà un tracte molt més individualitzat mitjançant el procediment de la conversa.

Dades

Cursos

De P4 a 2n de Batxillerat.

Dates

Del 3 d'octubre de 2022 al 21 de juny de 2023.

Cost

80€/mes.
120€/mes First Certificate i Advanced.
L’import s’abonarà trimestralment juntament amb el rebut escolar.

Responsable de l’activitat

Mercè Sánchez.

Grups i horaris

Starters: Dilluns i dimecres de 13.55h a 14.55h 

Pre-Movers: Dimarts i dijous de 13.55h a 14.55h 

Movers 2: Dimarts i dijous de 13.55h a 14.55h 

Flyers 2: Dilluns i dimecres de 13.55h a 14.55h 

KET 1: Dilluns i dimecres de 13.55h a 14.55h 

PET 2: Dimarts i dijous de 13.55h a 14.55h 

First Certificate 1: Dimarts, dijous i divendres de 13.55h a 14.55h

First Certificate 2: Dimarts i dijous de 17.30h a 19.00h 

Advanced: Dilluns i dimecres de 17.30h a 19.00h

Important tenir en compte:

L’assignació d’un alumne a un grup seguirà prioritàriament un criteri de nivell i no d’edat o curs, ja que l’important és que l’alumne estigui amb altres companys del seu nivell per seguir un ritme similar i aprendre millor. S’oferirà un informe trimestral als pares.

  • La classificació dels alumnes es farà d’acord amb els resultats del curs passat.
  • Pels alumnes nous es farà una prova de nivell al setembre (pendent concretar data).
  • Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària no hauran de realitzar aquesta prova.
  • Les inscripcions es formalitzaran emplenant el formulari corresponent de la pàgina web.
  • Els drets dels exàmens oficials de cadascun dels nivells s’abonaran a part i són els que estableix l’Institut Britànic. Les famílies dels alumnes assumeixen el compromís i el deure de presentar-se als examens oficials prescrits. S’informarà d’aquesta situació amb temps suficient.
  • Les comunicacions d’altes i baixes s’hauran de fer sempre a trimestre començat. 
  • Un cop feta la inscripció, no s’admetrà cap baixa fins al trimestre següent.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.