Escola Esportiva

Esport a l'escola

El col·legi Abat Oliba Spínola és un referent en el desenvolupament de l’esport escolar a Barcelona, gràcies a la seva tradició i coherència formativa.

El nostre esport extraescolar busca una formació física i una educació esportiva integral adequada a l’infant i al jove: actitud, disposició moral, psicològica, social …

Mitjançant estratègies atractives i divertides que ajuden l’infant a interioritzar uns hàbits esportius sòlids, es defuig l’individualisme i una competitivitat excessiva.

Així doncs, confiem en una educació esportiva basada en els següents principis:

 • Primacia de la finalitat educativa i recerca del bé de cada alumne.
 • Adequació a la maduresa pròpia de cada edat, evitant els criteris de l’esport competitiu adult.
 • Tracte didàctic, comprensiu, proper i individualitzat.
 • L’esport escolar, a diferència de l’especialitzat de club, dona entrada a tots els nens que ho desitgin.
 • Incidència sobre tots i cadascun dels nens i no únicament en aquells que tenen millors qualitats.
 • Valoració i avaluació per part de l’equip d’entrenadors.
 • Primacia de l’esperit de superació personal per sobre dels èxits esportius en les competicions.
 • Educació en l’esforç.
 • El rendiment és una conseqüència de la feina, no l’objectiu immediat.
 • Cal promoure l’esportivitat i el respecte cap als àrbitres, jugadors i pares dels equips contraris, animant als nostres alumnes malgrat els seus errors, respectant la feina dels entrenadors, aplaudint les bones jugades i l’esforç del nostre equip i del contrari.
 

Aquest model d’esport escolar és altament educatiu i influeix positivament en els alumnes.

Aquesta concepció de la pràctica esportiva afavoreix la consecució de valors: la comprensió, la cordialitat, el respecte, la solidaritat, l’honestedat, la lleialtat, la disciplina, la responsabilitat…

Compleix l’objectiu primordial del col·legi Abat Oliba Spínola: l’excel·lència en la formació humana i intel·lectual, creant per a aquest fi un ambient en què l’alumne pugui verificar l’encert d’aquesta proposta educativa, identificant-se amb un model autèntic de vida intel·ligent, intel·lectual i moral.

La nostra filosofia

Des del col·legi Abat Oliba Spínola sempre hem defensat un treball on els principis educatius i formatius siguin l’eix principal de la nostra actuació. Així, demanem als membres de la nostra comunitat educativa que procurin actuar d’acord amb aquest esperit, divulgant en tot moment la veritable finalitat de l’esport escolar: l’educació integral dels seus fills.

Tant el públic com tots els jugadors de l’Abat Oliba-Spínola hauran de mostrar, tant en els partits com en els entrenaments, una actitud exemplar i coherent amb el projecte educatiu del centre i la nostra manera d’entendre l’esport escolar.

Així doncs, en cap cas s’acceptaran queixes desmesurades, actituds antiesportives, violentes o de menyspreu cap a jugadors, àrbitres o altre personal esportiu (entrenadors, delegats …).

Comptem amb tots per a un correcte funcionament del nostre esport escolar.

Altres avisos

 • Per poder realitzar les diferents activitats, caldrà un nombre mínim d’inscripcions.
 • En algunes activitats el nombre de places és limitat i seran adjudicades estrictament per ordre d’inscripció. 
 • La Coordinació d’esports podrà modificar la formació de grups per edats per qüestions organitzatives, de nivell o coincidència amb altra activitat extraescolar de l’escola.
 • Un cop feta la inscripció, no s’admetrà cap baixa fins al trimestre següent.
 • L’equip tècnic està integrat majoritàriament per antics alumnes que assumeixen els criteris educatius de l’escola i treballen en contacte permanent amb les coordinacions d’etapa mitjançant la coordinació d’esports.

Esports

L'escola ofereix una gran varietat d'esports per als seus alumnes

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.