Escola d’idiomes

Curs 2022-2023

Aquest curs proposem de nou classes extraescolars de llengua anglesa i francesa que completin l’aprenentatge progressiu d’aquests idiomes, i que capacitin més eficaçment els nostres alumnes per a l’obtenció dels corresponents títols oficials.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.