Projecte de llengües

Els alumnes al llarg de la seva escolarització treballen
les diverses assignatures en Castellà, Català i Anglès.

Bases

Els alumnes al llarg de la seva escolarització treballen les diverses assignatures en Castellà, Català i Anglès.

De manera que un cop finalitzats els seus estudis al Centre, hagin adquirit una sòlida competència lingüística i surtin amb un bon domini de les tres llengües.

Ja en Educació Infantil, introduïm l’anglès a través de contes, cançons, en el moment de menjar, de jugar…

I a poc a poc anirà augmentant progressivament l’ús de l’anglès, en funció de les diferents matèries que es cursen en les diferents etapes educatives.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Col·legi Abat Oliba Spínola 

Curs 2021-2022

Segona llengua estrangera

Ja en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, l’aprenentatge de les llengües part de grups desdoblats en diferents nivells i els alumnes podran escollir entre Alemany, Francès o Italià com a segona llengua estrangera.

El Castellà i el Català es treballen en tota l’etapa Partint de textos literaris i de lectures diverses s’aprofundeix en el lèxic, la gramàtica, la comprensió, l’escriptura, la sintaxi … en una actitud participativa del professor i dels alumnes a l’aula.

En totes les llengües estrangeres es promouen intercanvis i estades a Europa.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.