Pla AVE-CEU per a la prevenció de l'assetjament i violència escolar

El nostre Programa

La Fundació Universitària San Pablo CEU està compromesa amb la protecció integral dels alumnes. Entenem el col·legi com un espai de convivència on la comunitat educativa -alumnes, docents i famílies- es relacionen i participen de la formació dels més joves. Aquests entorns no estan exempts dels conflictes propis de les relacions humanes, i es manifesten de diverses maneres. En els darrers anys hem d’afegir a més les situacions que es produeixen als entorns digitals en què es relacionen els alumnes, que en no poques ocasions es traslladen i repercuteixen a l’aula. Entre totes les possibles situacions, l’assetjament escolar i el ciberassetjament són les que poden causar més mal.

El nostre Pla AVE-CEU per a la prevenció de l’assetjament i la violència escolar és la resposta que donem des dels nostres col·legis a aquestes situacions. Implica tota la comunitat educativa i requereix també de la participació activa de les famílies, tant en la prevenció, com en la identificació i posterior intervenció.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.