Reunions informatives

Curs 2022-2023

Reunions informatives (Setembre 2022)

Reunió d'Educació Infantil (P1 a P5)

Reunió d'Educació Primària

Reunió d'ESO (1r, 2n i 3r)

Reunió 4t ESO i Batxillerat

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.