Col·legi Abat Oliba Spínola

Un lloc on aprendre a viure

Benvinguts al Col·legi Abat Oliba Spínola.
Oferim un ensenyament basat en les virtuts cristianes i fomentem en els
nostres alumnes un compromís amb la societat.

Batxillerat dual

Dues titulacions simultànies: el batxillerat del país d'origen de l'alumne i el nord-americà.

Projecte trilingüe

Alumnes amb sòlida competència lingüística que obtinguin un bon domini de dues llengües estrangeres.

Pla Antibulling

Protecció de l'alumne amb el programa preventiu d'Assetjament i Violència Escolar.

Llar d'infants​

El servei de guarderia s’ofereix a aquelles famílies que es veuen en la necessitat de confiar els seus fills a l’escola més enllà de l’horari escolar.​

AFA

Una de les vies a través de les quals les famílies participen en les activitats de l'escola.​

Informació curs 2019-2020

Horari

Horari lectiu i d'acollida per a infantil i primària, i horaris d'ESO i Batxillerat.

Calendari

Dates d'inici i final de curs, llistat de dies festius i vacances de Nadal i Setmana Santa.

Uniforme

Uniforme oficial del Col·legi Abat Oliba Spínola per a educació infantil, primària i ESO.

Llibres de text

Web de venda dels llibres associats a cada curs.

Material escolar

Material escolar detallat per a cada curs. Quantitats i formats esperats per a infantil i primària.

Menú escolar

Menú escolar d'infantil i primària. Relació mensual nutricional associada a cada curs. Formulari d'inscripció al menjador.

Activitats extraescolars

Coneix totes les activitats extraescolars: escola d'idiomes, escola esportiva i escola de música.

Reunions de pares

Calendari de reunions de pares per trimestre i per cicle, i localització de les mateixes.

Dossier d'alumnes

ESO i Batxillerat
Dates d'avaluacions, sortides, activitats, normes de convivència i exàmens Globals d'Avaluació

ACTUALITAT

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.