Col·legi Abat Oliba Spínola

El lloc on aprendre a viure

Benvinguts al Col·legi Abat Oliba Spínola.
Oferim un ensenyament basat en les virtuts cristianes i fomentem en els
nostres alumnes un compromís amb la societat.

Batxillerat dual

Dues titulacions simultànies: el batxillerat del país d'origen de l'alumne i el nord-americà.

Projecte trilingüe

Alumnes amb sòlida competència lingüística que obtinguin un bon domini de dues llengües estrangeres.

El projecte lingüístic del centre està en revisió. Publicarem la informació al llarg del curs 2019/2020

Pla Antibulling

Protecció de l'alumne amb el programa preventiu d'Assetjament i Violència Escolar.

Llar d'infants​

El servei de guarderia s’ofereix a aquelles famílies que es veuen en la necessitat de confiar els seus fills a l’escola més enllà de l’horari escolar.​

AFA

Una de les vies a través de les quals les famílies participen en les activitats de l'escola.​

Informació curs 2019-2020

Horari

Horari lectiu i d'acollida per a infantil i primària, i horaris d'ESO i Batxillerat.

Calendari

Dates d'inici i final de curs, llistat de dies festius i vacances de Nadal i Setmana Santa.

Uniforme

Uniforme oficial del Col·legi Abat Oliba Spínola per a educació infantil, primària i ESO.

Llibres de text

Web de venda dels llibres associats a cada curs.

Material escolar

Material escolar detallat per a cada curs. Quantitats i formats esperats per a infantil i primària.

Menú escolar

Menú escolar d'infantil i primària. Relació mensual nutricional associada a cada curs. Formulari d'inscripció al menjador.

Activitats extraescolars

Coneix totes les activitats extraescolars: escola d'idiomes, escola esportiva i escola de música.

Reunions de pares

Calendari de reunions de pares per trimestre i per cicle, i localització de les mateixes.

Dossier d'alumnes

ESO i Batxillerat
Dates d'avaluacions, sortides, activitats, normes de convivència i exàmens Globals d'Avaluació

ACTUALITAT

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.